Λοιπός Εξοπλισμός


Μπέν Μαρί (Ιταλικό)

Σοκολατιέρα (Ιταλική)

Κουταλάκια συσκευασμένα

Κύπελλα πλαστικά

Κουτάλι παγωτού Inox

Κοινοποίηση